Fra Nuuk til Nordatlantens Brygge

Ved reception for flagprojektet på Nordatlantens Brygge ses fire af de deltagende kunstnere. Fra venstre Jette Hye Jin Mortensen, Jacob Borges, Sofie Hesselholdt fra kunstnerduoen Hesselholt og Mejlvang og Gudrum Hasle.

Uden for Nordatlantens Brygge kan du indtil den 1. maj se et særegent flag. Hver uge hejses et nyt flag. Flagene er skabt af kunstnere fra Grønland, Danmark, Færøerne, Danmark-Korea, Tjekkiet og Norge. At hejse et flag er en symbolsk og rituel markering af et nationalt territorium. Der er mange følelser og regler forbundet med det nationale flag. Grønlands flag Erfalasorput er et nyt flag, det blev hejst første gang i 1985. Der findes også andre former for flag. Klubflag, målflag, bedeflag, signalflag. Alle flag kommunikerer i et sprog, man skal have lært for at aflæse det. Vanen kan gøre én helt blind for et flags symbolik.

Udstillingen er kurateret af kunstneren Gudrun Hasle og daværende formidlingsinspektør på Nuuk Art Museum Stine Lundberg Hansen, som i 2019 inviterede de 13 kunstnere til at skabe deres eget kunst-flag. Flagene blev hejst foran Holms Hus, det første grønlandske selvbyggerhus i den gamle Kolonihavn i Nuuk.

Del af ‘flagalle’ på udstillingen. Forrest Miki Jacobsens grøndlands/canadiske flag, som er tilegnet Miki Jacobsens søn, der bor i Canada, og tænkt som en hyldest til forbindelserne mellem de to lande. Grønlænderne deler både traditioner, sprog og kultur med Inuit fra andre nationer.

IMPORT / EKSPORT

Import / eksport er to separatudstillinger med samtidskunstnerne Gudrun Hasle og Martin Brandt Hansen. Rent biografisk har begge kunstnere flyttet sig mellem Grønland og Danmark og på hver deres måde arbejdet med kulturmødet i deres kunst. For både Brandt Hansen og Hasle er det at fortælle historien en central del af deres værk. Import / eksport har fokus på kulturmødet. Hvad vi giver til hinanden, og hvordan vi fortæller historierne.

Gudrun Hasle er optaget af den ”lille” biografiske historie, selv at tage ejerskab over fortællingen. Hun er ordblind, og hun deler generøst den sårbarhed, der ligger i det uperfekte. Fra 2018-21 boede Gudrun Hasle i Nuuk og på Import / eksport har hun taget udgangspunkt i udstillingen Jeg er / piuvunga, som hun viste på Nuuk Kunstmuseum i 2020, med værker der udsprang af mødet med den grønlandske kultur.

Martin Brandt Hansen er født i Nuuk, men har boet i København i flere år og dimitterer denne sommer fra Kunstakademiet. Med sine værker, der både refererer til den antikke vase og den grønlandske maske og tupilak-figur retter han blikket mod den ”store”, kollektive historie. I sine værker arbejder han bl.a. med at forskyde tupilakken i skala og materiale. Den grønlandske kunsthistorie har været fortalt udefra, men nu vendes blikket på mange måder den anden vej.

Gudrun Hasles store installation min livshistiorge. Værket, der er skrevet direkte på gulvet, viste hun første gang på sit gulv på Nørrebro i 2017. Nu er det genskrevet med opholdet i Grønland som ny erfaring.

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.