Gauguin-værk til Glyptoteket

Fra den 1. maj præsenterer Glyptoteket et nyerhvervet maleri af Paul Gauguin. Maleriet med titlen La neige à Copenhague (1884) er omdrejningspunktet i en mindre temaudstilling, Paul Gauguin og den danske forbindelse, der tager afsæt i Gauguins ophold i København fra november 1884 til maj 1885. La neige à Copenhague viser et motiv fra villa- og parkkvartererne på Frederiksberg, og er sandsynligvis et af de første landskabsmotiver, han maler i København. Maleriet er fra den periode, hvor familien Gauguin boede i en stuelejlighed på Gl. Kongevej 105 i København. Motivet kan være en udsigt fra et af vinduerne mod gårdhaverne bag huset. Malestil og motiv ligger tæt op ad det samtidige impressionistiske maleri Skøjteløbere i Frederiksberg Have, 1884, der også er i Glyptotekets samling.

‘La neige à Copenhague’ er et væsentligt bidrag til Glyptotekets allerede enestående samling af Gauguins værker.

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.